Bakan 5 Open

Bakan 5 Cabin

KATEGORIJA                              OPIS

Tip                                                 Brodica za sport i razonodu

Dužina preko svega                    5.5 m

Dužina trupa                                4.99 m

Istisnina                                        370 kg

Maksimalna snaga motora       35 kW

Vrsta izrade trupa                       Puni laminat + Sandwich sa coremat jezgrom

Vrsta izrade palube                    Laminat + Sandwich od Termanta 15 mm

Broj putnika                                 5 osoba

 

DODATNA OPREMA                  CIJENA

Tenda                                           250 - 550 EUR

Inox ograda                                 -

Kaljužna pumpa                         750 HRK

Skale                                            350 - 850 HRK

Nosač pomoćnog motora        750 HRK

Električne instalacije                 Cijena po dogovoru

KATEGORIJA                              OPIS

Tip                                                 Brodica za sport i razonodu

Dužina preko svega                    5.5 m

Dužina trupa                                4.99 m

Istisnina                                        430 kg

Maksimalna snaga motora       35 kW

Vrsta izrade trupa                       Puni laminat + Sandwich sa coremat jezgrom

Vrsta izrade palube                    Laminat + Sandwich od Termanta 15 mm

Broj putnika                                 5 osoba

Broj ležećih mjesta                     za 2 osobe

 

DODATNA OPREMA                  CIJENA

Tenda                                           250 - 550 EUR

Inox ograda                                 -

Kaljužna pumpa                         750 HRK

Skale                                            350 - 850 HRK

Nosač pomoćnog motora        750 HRK

Električne instalacije                 Cijena po dogovoru

Bakan 5 u potpunosti je originalan hrvatski proizvod čiji projekt potpisuje poznati hrvatski projektant brodaova Srđan Đaković. Bakan 5 u osnovi je poludeplemanska brodica namijenjena širokom spektru djelatnosti, od profesionalnog ribolova (bilo klasičnog, bilo podvodnog) do odlaska na plažu s obitelji. Bakan 5 vrhunske performanse po pristupačnoj cijeni!

BAKAN 5

Poludeplasmanske (poluistisninske) forme su redovito oblog uzvoja. Forma krme je prilagođena plovidbi brzinama kod kojih se već osjeća utjecaj hidrodinamičkih sila koje nastoje povećati zategu broda. Zbog toga poluistisninski brodovi imaju plosnato dno na krmi i uronjeno zrcalo na kojem se strujanje odvaja od trupa. Takvom formom postižu se gliserske brzine pod punim opterećenjem plovila.